MosaikkFEST første oppdrag for Vestprod AS!

MosaikkFEST vart det første oppdraget til Vestprod AS etter at me endra namn frå Gloria AS.  Kvam kulturskule er arrangør av MosaikkFEST, som er ei fargerik framsyning med born og unge frå Kvam og verda elles. I dag var det to skuleframsyningar samt ei open familieframsyning, som også var opninga av årets Hardingtonar. I morgon er det to nye skuleframsyningar.

Framsyningane er på Hardanger Fartøyvernsenter. Vestprod AS er på plass med lyd og lysanlegg og teknikarane Vidar Sangolt og Vidar Stensletten Eik.

Velkomen til Vestprod AS!

Gloria starta som konsertarrangør og management i 1997. Etter kvart utvida me også med lyd- og lysproduksjon. I 2006 oppretta me aksjeselskapet Gloria AS. Me har vore heldige å få jobba med landets fremste aktørar i musikkbransjen (sjå referanselista), men like stor pris har me sett på samarbeid med lokale skular, revyar, kulturhus, festivalar, ungdomsarrangement, kulturskule, kyrkje og bedehus. Utstyrsparken har sakte men sikkert bygd seg opp, og i dag kan me tilby totalleveransar med lyd, lys og AV-utstyr av topp kvalitet. Medan me i starten heldt oss mest i Kvam, tek me no oppdrag på heile vestlandet. 1. juni 2018 skifta me namn til Vestprod AS. Fokus blir på lyd- og lysproduksjon, men me tilbyr også studioinnspelingar, utleige av backline og sal og installasjon av lyd-, lys og AV-utstyr. Me håpar på framleis godt samarbeid med alle våre kundar og samarbeidspartnarar! Følg oss vidare på facebook og her på vestprod.no. Beste helsing Håvard og Vidar i Vestprod AS.