«Fast som fjell»

08. – 13. april reiser Norheimsund & Øystese Ungdomskor på turné i Viken. Turnèen har fått namnet «Fast som fjell – ei vandring frå palmesundag til påskemorgon.» Koret skal ha konsertar i Askim, Vestby, Halden og Mysen. Før avreise vert det konsert i Norheimsund kyrkje torsdag 07. april kl. 19.30. Repertoaret er variert og spenner frå tradisjonelle påskesalmar til nye påskesongar.

Vestprod AS stiller med lyd og lysanlegg på heile turnèen.

Russerevy på Framnes

Helga 02.-03. april er det klart for den tradisjonsrike russerevyen på Framnes kristne vidaregåande skule i Norheimsund.  I år har revyen fått namnet «Skitne rytmiske rørsler». Russen ved skulen inviterer til framsyning laurdag 02. april kl. 18.00 og sundag 03. april kl. 18.00, og inntektene frå revyen går til misjonsprosjektet deira. Revyen vert  avvikla i Framnes Arena.

Vestprod AS er på plass med lyd og lysanlegg, storskjerm og teknikarane Vidar Sangolt og Thomas Byrknes.

Garness i Meland kyrkje

Onsdag 30. mars er det påskekonsert med Garness i Meland kyrkje. Den populære duoen består av tvillingsystrene Ingelin Reigstad Norheim og Hildegunn Garnes Reigstad. Med seg har dei Torjus Vierli på tangentar, Thomas Gallatin på trommer og koret Felix Vocalis.

Konserten startar kl. 19.30, og Vestprod AS er på plass med lyd- og lysanlegg samt system- og lysteknikar Vidar Sangolt.

Link i Øystese

Helga 11.-13. mars er det klart for ungdomsarrangementet Link i Øystese bedehus. På programmet står blant anna møte, underhaldning og kafè. Vestprod AS er på plass med lyd og lysanlegg og teknikarar. Les meir om arrangementet på www.bedehusweb.no.

KonfACTION Vest

26. februar – 2. mars arrangerer KRIK (Kristen idrettskontakt) KonfACTION Vest på Framnes kristne vidaregåande skule i Norheimsund. KonfACTION Vest er ein konfirmantleir med blant anna aktivitetar og møte.

Vestprod AS er på plass med lyd og lysanlegg og teknikarar.

Biletet er teke etter opprigg i Framnes Arena fredag.

«Wunderkvam»

Onsdag 26. januar arrangerer tiandeklassingane ved Kvam ungdomsskule sin årlege vinterfest i Øystesehallen. Det vert framsyning for elevar og tilsette på skulen om føremiddagen, og for føresette til tiandeklassingane om kvelden. Elevane skal framføra musikalen «Wunderkvam».

Vanlegvis får også føresette til elevane på dei andre trinna på skulen sjå framsyninga, samt at det er ei open framsyning dagen etter. Koronarestriksjonar gjer at det ikkje vert slik i år.

Vestprod AS er på plass med lyd og lysanlegg og teknikar Vidar Sangolt. I tillegg hjelper fleire av elevane til med den tekniske delen.

God jul og godt nytt år!

Me i Vestprod AS takkar alle samarbeidspartnarar for godt samarbeid i 2021! Samstundes ynskjer me alle ei god jul og eit godt nytt år! Me ser fram til eit spanande 2022!

Vestprod AS på julekonsertar

Frå konserten til Norheimsund og Øystese ungdomsskor

Vestprod AS har dei siste dagane medverka på to ulike julekonsertar. Laurdag var det julekonsert med Norheimsund og Øystese ungdomskor i Norheimsund kyrkje. Grunna koronarestriksjonar vart konserten gjennomført to gonger – for at flest mogleg skulle få han med seg. På konsertane framførte koret songar frå den rykande ferske juleplata «Når freden lander stilt», som er produsert og utgjeven hjå Vestprod AS. Me var på plass med lyd og lysanlegg og teknikarane Bjørnar Sangolt og Vidar Stensletten Eik.

Måndag vart det julekonsert med damekoret Fryd, Gullgutane, pianistane Torgeir Kinne Solsvik og Geir Botnen og gjester same stad. Også denne konserten vart gjennomført to gonger. Vestprod AS var på plass med lydanlegg og teknikar Vidar Sangolt.

Ei rekkje andre konsertar og tilskipingar som Vestprod AS skulle ha medverka på har blitt avlyst grunna korona – både tidlegare i år og no i desember. Me gjentek difor ynskjet frå sist desember – om mindre virus og fleire arrangement neste år!

Vestprod AS leverer lyd, lys og storskjerm til Lyngdal Bibelcamp

Grunna koronasituasjonen har 2021 så langt vore svært roleg for Vestprod AS. No er det endeleg klart for eit større arrangement igjen! Det skjer når Indremisjonsforbundet (IMF) arrangerer Lyngdal Bibelcamp i perioden 5. juli -1. august. Under campen er det møte, bibeltimar og konsertar. Medverkande er blant andre Jarle Waldemar, Sulebakk og Gutta.

Som dei fire føregåande åra har IMF vald firmaet vårt som leverandør av lydanlegg, lysanlegg og storskjerm. Vestprod AS takkar for at IMF nok ein gong har gjeve oss årets lengstvarande oppdrag!