Klart for «A hard days night»

Sundag 26. mars er det klart for framsyninga «A hard days night» med Kvammakoret i Øystese idrettshall. Dette er ei framsyning full av kjende Beatles-melodiar, og med både musikk, teater og dans. I tillegg til koret med solistar medverkar musikarane Stein Pedersen (gitar), Torbjørn Skeie (tangentar), Lars Sveinung Lid (bass) og Jan Tore Ness (slagverk). Dirigent og produsent er Olav Skeie Lid.

Konserten startar kl 19.00. Vestprod AS er på plass med lysanlegg.

Korps United og Sigrid Bonde Tusvik til Øystese

Laurdag 18. mars er det klart for konserten «Korpsglede for alle» i Øystese idrettshall. Konferansièr er komikar, skribent og programleiar Sigrid Bonde Tusvik. Ho kjem til Øystese saman med Korps United, som er kjent frå TV-serien med same namn. I tillegg medverkar Ålvik Musikklag, Øystese Musikklag, Norheimsund Musikklag og Tørvikbygd Musikklag.

Konserten startar kl 17.00. Vestprod AS er på plass med lyd og lysanlegg.

KonfACTION Vest

25.-28. februar arrangerer KRIK (Kristen idrettskontakt) konfACTION Vest på Framnes kristne vidaregåande skule i Norheimsund. KonfACTION Vest er ein konfirmantleir med blant anna aktivitetar og møte. Vestprod AS er på plass med lyd og lysanlegg.

Vestprod AS med lyd og lys på UKM

Sundag 05. februar er det klart for årets utgåve av UKM (Ung Kultur Møtest) i Kvam. Arrangementet startar kl. 17.00 i Øystesehallen. Det er rekordmange innslag påmelde, så her kan ein få oppleva mange unge talent innan ulike sjangrar. Det vert også pause med kafè.

Vestprod AS er på plass med lyd og lysanlegg. Me ynskjer alle deltakarane lukke til under arrangementet!

«Drømmedassen»

Denne helga arrangerer tiandeklassingane ved Kvam ungdomsskule sin årlege vinterfest i Øystesehallen. Fredag 06. januar er det framsyning og fest for alle tilsette og elevar med føresette kl. 19.00. Elevane skal først visa musikalen «Drømmedassen». Deretter er det lynlotteri, kiosk, dans og sosialt samvær.

Laurdag er det ei open framsyning av «Drømmedassen» kl. 14.30.

Vestprod AS er på plass med lyd og lysanlegg.

God jul og godt nytt år!

Me i Vestprod AS takkar alle samarbeidspartnarar for godt samarbeid i 2022! Samstundes ynskjer me alle ei god jul og eit godt nytt år! Etter eit par koronaprega år har det meste gått som planlagt i år, og me har hatt mange kjekke oppdrag! Me ser fram til eit spanande 2023!

Julekonsert i Ullensvang

Fredag 16. desember er det julekonsert i Ullensvang kyrkje, der blant andre Ruben Rainer Espelid, Olve Haugen og Maria Digranes medverkar. Konserten startar kl 18.00. Vestprod AS er på plass med lyd og lysanlegg.

Vestprod AS på julekonsertar

Vestprod AS skal denne helga medverka på to ulike julekonsertar. Fredag er det julekonsert med damekoret Fryd, Gullgutane og pianist Torgeir Kinne Solsvik i Norheimsund kyrkje. Konserten startar kl. 19.00.

Sundag er det julekonsert med Norheimsund og Øystese ungdomskor same stad. Konserten startar kl. 19.30. Vestprod AS er på plass med lyd og lysanlegg på begge konsertane.

Tre nøtter til Askepott

Torsdag 24. og fredag 25. november er det klart for framsyningar av Kvam kulturskule si utgåve av Tre nøtter til Askepott i Norheimsund idrettshall. Nær 70 aktørar – skodespelarar, dansarar, songarar og instrumentalistar – skal på scenen. Det vert framsyningar torsdag kl. 18.00 og fredag kl. 17.00 og 19.30. Vestprod AS er på plass med lys- og lydanlegg.

Klikk for stort bilete

Link i Øystese

Helga 04.-06. november er det klart for ungdomsarrangementet Link i Øystese bedehus. På programmet står blant anna møte, underhaldning og kafè. Vestprod AS er på plass med lyd og lysanlegg og teknikarar. Les meir om arrangementet på www.bedehusweb.no.