Torgdag i Norheimsund

Laurdag arrangerer Norheimsund FK årets utgåve av den tradisjonsrike torgdagen i Norheimsund. Det vert mellom anna torghandel, gatekafèrar, hesteskyss og open brannstasjon. På scenen vert det auksjon, moteoppvisning og konsert med Glava frå Strandebarm og Norheimsund Skulemusikklag.

Vestprod AS er på plass med lydanlegg og teknikar Vidar Sangolt.

Vestprod AS leverer lyd, lys og storskjerm til Lyngdal Bibelcamp

Indremisjonsforbundet (IMF) arrangerer Lyngdal Bibelcamp i perioden 2. -29.juli. Under campen er det møter, bibeltimar og konsertar. Som i fjor har IMF vald firmaet vårt som leverandør av lydanlegg, lysanlegg og storskjerm.

Oppdraget strekkjer seg over fire veker, og vert dermed eitt av våre lengstvarande. Vestprod AS takkar for oppdraget!

Hans Majestet Kongens Garde vitjar Norheimsund

Hans Majestet Kongens Garde vitjar Norheimsund fredag 29. juni. Etter velkomsttale ved ordførar Jostein Ljones vert det drilloppvisning ved Garden på Meieritomta kl. 13.30 og felleskonsert med Garden og lokale musikklag same stad kl. 14.10. Før og etter dette marsjerer og spelar Garden i Norheimsund sentrum.

Vestprod AS er på plass med lydanlegg og teknikar Vidar Sangolt.

Ole Edvard Antonsen på Thon Hotel Sandven

Torsdag arrangerte Thon Hotel Sandven og dei fire Thon-hotella i Bergen konsert med trompetist Ole Edvard Antonsen med band i hotellhagen hjå Thon Hotel Sandven i Norheimsund. Konserten var for inviterte gjester, som fekk både tapas, drikke og flott musikk.

Vestprod AS var på plass med lydanlegg, backline og systemteknikar Vidar Sangolt.

Vestprod AS leverer lyd og lys til Hardingtonar 2018!

I dag starta årets utgåve av musikkfestivalen Hardingtonar i Norheimsund. Festivalen varar til og med sundag. Tradisjonen tru skal firmaet vårt levera lyd og lys, men det er første gong me gjer det som Vestprod AS. Me ser fram til ei hektisk og spanande helg, der me skal levera tenester til heile tretten ulike arrangement under festivalen. Sju mann skal vera i sving for Vestprod AS under Hardingtonar; Vidar Sangolt, Gunnar Åsebø, Håvard Markhus, Anders Heibø, Asbjørn Sangolt, Andreas Ølfarnes og Vidar Stensletten Eik . På konsertane me er involverte i kan du oppleva blant andre Vamp, Bergen Filharmoniske Orkester og Nordic Voices.

MosaikkFEST første oppdrag for Vestprod AS!

MosaikkFEST vart det første oppdraget til Vestprod AS etter at me endra namn frå Gloria AS.  Kvam kulturskule er arrangør av MosaikkFEST, som er ei fargerik framsyning med born og unge frå Kvam og verda elles. I dag var det to skuleframsyningar samt ei open familieframsyning, som også var opninga av årets Hardingtonar. I morgon er det to nye skuleframsyningar.

Framsyningane er på Hardanger Fartøyvernsenter. Vestprod AS er på plass med lyd og lysanlegg og teknikarane Vidar Sangolt og Vidar Stensletten Eik.

Velkomen til Vestprod AS!

Gloria starta som konsertarrangør og management i 1997. Etter kvart utvida me også med lyd- og lysproduksjon. I 2006 oppretta me aksjeselskapet Gloria AS. Me har vore heldige å få jobba med landets fremste aktørar i musikkbransjen (sjå referanselista), men like stor pris har me sett på samarbeid med lokale skular, revyar, kulturhus, festivalar, ungdomsarrangement, kulturskule, kyrkje og bedehus. Utstyrsparken har sakte men sikkert bygd seg opp, og i dag kan me tilby totalleveransar med lyd, lys og AV-utstyr av topp kvalitet. Medan me i starten heldt oss mest i Kvam, tek me no oppdrag på heile vestlandet. 1. juni 2018 skifta me namn til Vestprod AS. Fokus blir på lyd- og lysproduksjon, men me tilbyr også studioinnspelingar, utleige av backline og sal og installasjon av lyd-, lys og AV-utstyr. Me håpar på framleis godt samarbeid med alle våre kundar og samarbeidspartnarar! Følg oss vidare på facebook og her på vestprod.no. Beste helsing Håvard og Vidar i Vestprod AS.