Vestprod AS med lyd på 17. mai-feiringa i Norheimsund og Øystese

Det nærmar seg 17. mai, og tradisjonen tru skal Vestprod AS sørga for lyd på 17. mai-feiringa både i Norheimsund og Øystese.

I Norheimsund stiller Vestprod AS med lyd ved minnesmarkering på Straumhaugen, når toget stoppar ved Toloheimen og under folkefesten i Norheimsund idrettshall.

I Øystese skal me sørga for lyd når toget stoppar ved Mikjelsflaten og kyrkja og under folkefesten i Øystesehallen.

Vestprod AS ynskjer alle ein god 17. mai!

«Fast som fjell»

01. – 04. april er Norheimsund & Øystese Ungdomskor på påsketurné på Sørlandet. Under turnèen skal dei framføra påskekonserten «Fast som fjell» i Kristiansand, Vennesla, Mandal, Konsmo og Finsland. Før avreise vert det påskekonsert i Norheimsund kyrkje torsdag 30. mars kl. 19.30. Repertoaret er variert og spenner frå tradisjonelle påskesalmar til nye påskesongar.

Vestprod AS stiller med lyd og lysanlegg på heile turnèen.

Klart for «A hard days night»

Sundag 26. mars er det klart for framsyninga «A hard days night» med Kvammakoret i Øystese idrettshall. Dette er ei framsyning full av kjende Beatles-melodiar, og med både musikk, teater og dans. I tillegg til koret med solistar medverkar musikarane Stein Pedersen (gitar), Torbjørn Skeie (tangentar), Lars Sveinung Lid (bass) og Jan Tore Ness (slagverk). Dirigent og produsent er Olav Skeie Lid.

Konserten startar kl 19.00. Vestprod AS er på plass med lysanlegg.

Korps United og Sigrid Bonde Tusvik til Øystese

Laurdag 18. mars er det klart for konserten «Korpsglede for alle» i Øystese idrettshall. Konferansièr er komikar, skribent og programleiar Sigrid Bonde Tusvik. Ho kjem til Øystese saman med Korps United, som er kjent frå TV-serien med same namn. I tillegg medverkar Ålvik Musikklag, Øystese Musikklag, Norheimsund Musikklag og Tørvikbygd Musikklag.

Konserten startar kl 17.00. Vestprod AS er på plass med lyd og lysanlegg.

KonfACTION Vest

25.-28. februar arrangerer KRIK (Kristen idrettskontakt) konfACTION Vest på Framnes kristne vidaregåande skule i Norheimsund. KonfACTION Vest er ein konfirmantleir med blant anna aktivitetar og møte. Vestprod AS er på plass med lyd og lysanlegg.

Vestprod AS med lyd og lys på UKM

Sundag 05. februar er det klart for årets utgåve av UKM (Ung Kultur Møtest) i Kvam. Arrangementet startar kl. 17.00 i Øystesehallen. Det er rekordmange innslag påmelde, så her kan ein få oppleva mange unge talent innan ulike sjangrar. Det vert også pause med kafè.

Vestprod AS er på plass med lyd og lysanlegg. Me ynskjer alle deltakarane lukke til under arrangementet!

«Drømmedassen»

Denne helga arrangerer tiandeklassingane ved Kvam ungdomsskule sin årlege vinterfest i Øystesehallen. Fredag 06. januar er det framsyning og fest for alle tilsette og elevar med føresette kl. 19.00. Elevane skal først visa musikalen «Drømmedassen». Deretter er det lynlotteri, kiosk, dans og sosialt samvær.

Laurdag er det ei open framsyning av «Drømmedassen» kl. 14.30.

Vestprod AS er på plass med lyd og lysanlegg.

God jul og godt nytt år!

Me i Vestprod AS takkar alle samarbeidspartnarar for godt samarbeid i 2022! Samstundes ynskjer me alle ei god jul og eit godt nytt år! Etter eit par koronaprega år har det meste gått som planlagt i år, og me har hatt mange kjekke oppdrag! Me ser fram til eit spanande 2023!

Julekonsert i Ullensvang

Fredag 16. desember er det julekonsert i Ullensvang kyrkje, der blant andre Ruben Rainer Espelid, Olve Haugen og Maria Digranes medverkar. Konserten startar kl 18.00. Vestprod AS er på plass med lyd og lysanlegg.