Ungdomsarrangement i Norheimsund

Laurdag 25. mai er det klart for eit ungdomsarrangement i Norheimsund kyrkje. Norheimsund og Øystese ungdomskor og eit band frå Framnes kristne vidaregåande skule deltek, og det vert gratis grillmat til alle.

Arrangementet startar kl. 20.00, og Vestprod AS er på plass med lyd- og lysanlegg.

Vestprod AS med lyd på 17.mai-feiringa i Norheimsund og Øystese

Tradisjonen tru skal Vestprod AS sørga for lyd på 17. mai-feiringa både i Norheimsund og Øystese også i år.

I Norheimsund stiller Vestprod AS med lyd ved minnesmarkering på Straumhaugen, når toget stoppar ved Toloheimen og under folkefesten i Norheimsund idrettshall.

I Øystese skal me sørga for lyd når toget stoppar ved Mikkjelsflaten og kyrkja og under folkefesten i Øystesehallen.

Vestprod AS ynskjer alle ein god 17. mai!

Ny musikk produsert av Vestprod AS!

«Det namnet eg kviskrar» er ein nyskriven salme komponert av Nancy Karine Sangolt – med tekst av diktar Trygve Bjerkrheim. Salmen er no spelt inn i Vestprod studio og miksa og mastra i Guff studio.

Medverkande på innspelinga er Nancy Karine Eikeland Sangolt (vokal), Vegard Sangolt (trommer), Bjørnar Sangolt (gitar, miks, master) og Vidar Sangolt (produsent, tangentar, bass, kor)

Du kan høyra songen på Spotify.

Russerevy på Framnes

Helga 13.-14. april er det klart for den tradisjonsrike russerevyen på Framnes kristne vidaregåande skule i Norheimsund. I år har revyen fått namnet «Kjærlighet ved andre blikk». Russen ved skulen inviterer til framsyning laurdag 13. april kl. 18.00 og sundag 14. april kl. 15.30, og inntektene frå revyen går til misjonsprosjektet deira. Revyen vert avvikla i Framnes Arena.

Vestprod AS er på plass med lyd og lysanlegg.

«Påske – ei vandring frå palmesundag til påskemorgon»

22. – 26. mars reiser Norheimsund & Øystese Ungdomskor på turné i Rogaland og Vestland. Turnèen har fått namnet «Påske – ei vandring frå palmesundag til påskemorgon.» Koret skal ha konsertar i Skånevik, Aksdal, Sandeid og Fitjar. I tillegg deltek dei på gudsteneste i Haugesund. Før avreise vert det konsert i Norheimsund kyrkje torsdag 21. mars kl. 19.00. Repertoaret er variert og spenner frå tradisjonelle påskesalmar til nyare påskesongar.

Vestprod AS stiller med lyd og lysanlegg på heile turnèen.

Garness i Norheimsund kyrkje

Fredag 15. mars er det klart for påskekonserten «Gåten om korset» med Garness i Norheimsund kyrkje. Den populære duoen består av tvillingsystrene Ingelin Reigstad Norheim og Hildegunn Garnes Reigstad. Med seg har dei både band og koret Reedemed.

Konserten startar kl. 19.30, og Vestprod AS er på plass med lysanlegg.

KonfACTION Vest

24.-27. februar arrangerer KRIK (Kristen idrettskontakt) konfACTION Vest på Framnes kristne vidaregåande skule i Norheimsund. KonfACTION Vest er ein konfirmantleir med blant anna aktivitetar og møte. Vestprod AS er på plass med lyd og lysanlegg.

Vestprod AS med lyd og lys på UKM

Sundag 11. februar er det klart for årets utgåve av UKM (Ung Kultur Møtest) lokalmønstring i Kvam. Arrangementet startar kl. 17.00 i Øystesehallen. Her kan ein få oppleva mange unge talent innan ulike sjangrar. Det vert også pause med kafè.

Vestprod AS er på plass med lyd og lysanlegg. Me ynskjer alle deltakarane lukke til under arrangementet!

Link i Øystese

Helga 02.-04. februar er det klart for ungdomsarrangementet Link i Øystese bedehus. På programmet står blant anna møte, underhaldning og kafè. Vestprod AS er på plass med lyd og lysanlegg og teknikarar. Les meir om arrangementet på www.bedehusweb.no.