Link23 i Øystese

Helga 03.-05. november er det klart for ungdomsarrangementet Link23 i Øystese bedehus. På programmet står blant anna møte, underhaldning og kafè. Vestprod AS er på plass med lyd og lysanlegg og teknikarar. Les meir om arrangementet på www.bedehusweb.no.

Kvammaveko

Denne veka arrangerer frivilligheitssentralen Grannehjelpa, Mental Helse og Kvam herad Kvammaveko, som er eit årleg arrangement med fokus på psykisk helse. Vestprod AS er til stades med teknikar på to av arrangementa.

Tysdag er me til stades på minikonsert med Bjørnar Sangolt med påfylgjande livepod og «Samtale kring eit stovebord» med Sangolt, PisspreikPodden, Silje Børven og Sarifa Moola-Nernæs på Kvam ungdomsskule i Øystese kl. 19.00.

Fredag er me på plass under biletekonserten «Kom deg dit du er deg selv» med musikar Nancy Karine Sangolt og biletkunstnaren LinaLyng i Kabuso i Øystese kl. 20.00.

Torgdag i Norheimsund

Laurdag arrangerer Norheimsund FK årets utgåve av den tradisjonsrike torgdagen i Norheimsund. Det vert mellom anna torghandel, gatekafè og turar med Rib og veteranbrannbil. På scenen vert det musikalske innslag med to band frå Kvam kulturskule. Vestprod AS er på plass med lydanlegg.

Oppvekstkonferanse i Øystese

Leo Ajkic på scenen i Øystesehallen

Kvam herad arrangerer oppvekstkonferanse denne veka. Onsdag var det samling for tilsette, ungdomsrepresentantar og andre inviterte gjester på dagtid. Barne- og familieminister Kjersti Toppe opna samlinga. Om kvelden var det ope møte med blant andre Leo Ajkic. Begge arrangementa var i Øystesehallen, og Vestprod AS var på plass med lyd- og lysanlegg.

Vestprod AS leverer lyd, lys og storskjerm til Lyngdal Bibelcamp

Indremisjonsforbundet (IMF) arrangerer Lyngdal Bibelcamp i perioden 03.-30. juli. Under campen er det møte, bibeltimar og konsertar. Medverkande er blant andre Jarle Waldemar og Justified.

For sjuande gong har IMF vald firmaet vårt som leverandør av lydanlegg, lysanlegg og storskjerm. Vestprod AS takkar for at IMF nok ein gong har gjeve oss årets lengstvarande oppdrag!

The promised kiss of springtime

Sundag 11. juni er det klart for vårkonserten «The promised kiss of springtime» i Norheimsund kyrkje. Medverkande er damekoret Fryd, Storbandet til Kvam kulturskule og Gullgutane med pianist Ulf Krupka. På konserten vil ein få oppleva alt frå songar av Prøysen til jazz.

Konserten startar kl 18.00. Vestprod AS er på plass med lyd og lysanlegg.

Vestprod AS med lyd på 17. mai-feiringa i Norheimsund og Øystese

Det nærmar seg 17. mai, og tradisjonen tru skal Vestprod AS sørga for lyd på 17. mai-feiringa både i Norheimsund og Øystese.

I Norheimsund stiller Vestprod AS med lyd ved minnesmarkering på Straumhaugen, når toget stoppar ved Toloheimen og under folkefesten i Norheimsund idrettshall.

I Øystese skal me sørga for lyd når toget stoppar ved Mikjelsflaten og kyrkja og under folkefesten i Øystesehallen.

Vestprod AS ynskjer alle ein god 17. mai!

«Fast som fjell»

01. – 04. april er Norheimsund & Øystese Ungdomskor på påsketurné på Sørlandet. Under turnèen skal dei framføra påskekonserten «Fast som fjell» i Kristiansand, Vennesla, Mandal, Konsmo og Finsland. Før avreise vert det påskekonsert i Norheimsund kyrkje torsdag 30. mars kl. 19.30. Repertoaret er variert og spenner frå tradisjonelle påskesalmar til nye påskesongar.

Vestprod AS stiller med lyd og lysanlegg på heile turnèen.