Vestprod AS med lyd på 17.mai-feiringa i Norheimsund og Øystese

Tradisjonen tru skal Vestprod AS sørga for lyd på 17. mai-feiringa både i Norheimsund og Øystese også i år.

I Norheimsund stiller Vestprod AS med lyd ved minnesmarkering på Straumhaugen, når toget stoppar ved Toloheimen og under folkefesten i Norheimsund idrettshall.

I Øystese skal me sørga for lyd når toget stoppar ved Mikkjelsflaten og kyrkja og under folkefesten i Øystesehallen.

Vestprod AS ynskjer alle ein god 17. mai!