«Påske – ei vandring frå palmesundag til påskemorgon»

22. – 26. mars reiser Norheimsund & Øystese Ungdomskor på turné i Rogaland og Vestland. Turnèen har fått namnet «Påske – ei vandring frå palmesundag til påskemorgon.» Koret skal ha konsertar i Skånevik, Aksdal, Sandeid og Fitjar. I tillegg deltek dei på gudsteneste i Haugesund. Før avreise vert det konsert i Norheimsund kyrkje torsdag 21. mars kl. 19.00. Repertoaret er variert og spenner frå tradisjonelle påskesalmar til nyare påskesongar.

Vestprod AS stiller med lyd og lysanlegg på heile turnèen.