«Barbie blir bygdis»

Denne helga arrangerer tiandeklassingane ved Kvam ungdomsskule sin årlege vinterfest i Øystesehallen. Fredag 12. januar er det framsyning og fest for alle tilsette og elevar med føresette kl. 19.00. Elevane skal først visa førestillinga «Barbie blir bygdis». Deretter er det mat, dans og sosialt samvær.

Laurdag er det ei open framsyning av «Barbie blir bygdis» kl. 14.30.

Vestprod AS er på plass med lyd og lysanlegg.