«Wunderkvam»

Onsdag 26. januar arrangerer tiandeklassingane ved Kvam ungdomsskule sin årlege vinterfest i Øystesehallen. Det vert framsyning for elevar og tilsette på skulen om føremiddagen, og for føresette til tiandeklassingane om kvelden. Elevane skal framføra musikalen «Wunderkvam».

Vanlegvis får også føresette til elevane på dei andre trinna på skulen sjå framsyninga, samt at det er ei open framsyning dagen etter. Koronarestriksjonar gjer at det ikkje vert slik i år.

Vestprod AS er på plass med lyd og lysanlegg og teknikar Vidar Sangolt. I tillegg hjelper fleire av elevane til med den tekniske delen.