Vestprod AS på julekonsertar

Frå konserten til Norheimsund og Øystese ungdomsskor

Vestprod AS har dei siste dagane medverka på to ulike julekonsertar. Laurdag var det julekonsert med Norheimsund og Øystese ungdomskor i Norheimsund kyrkje. Grunna koronarestriksjonar vart konserten gjennomført to gonger – for at flest mogleg skulle få han med seg. På konsertane framførte koret songar frå den rykande ferske juleplata «Når freden lander stilt», som er produsert og utgjeven hjå Vestprod AS. Me var på plass med lyd og lysanlegg og teknikarane Bjørnar Sangolt og Vidar Stensletten Eik.

Måndag vart det julekonsert med damekoret Fryd, Gullgutane, pianistane Torgeir Kinne Solsvik og Geir Botnen og gjester same stad. Også denne konserten vart gjennomført to gonger. Vestprod AS var på plass med lydanlegg og teknikar Vidar Sangolt.

Ei rekkje andre konsertar og tilskipingar som Vestprod AS skulle ha medverka på har blitt avlyst grunna korona – både tidlegare i år og no i desember. Me gjentek difor ynskjet frå sist desember – om mindre virus og fleire arrangement neste år!