«Talasso»

Førstkomande helg arrangerer tiandeklassingane ved Kvam ungdomsskule sin årlege vinterfest i Øystesehallen. Fredag 11. januar er det framsyning og fest for alle tilsette og elevar med føresette kl. 19.00. Elevane skal først visa musikalen «Talasso». Deretter er det lotteri, mat og dans.

Laurdag er det ei open framsyning av «Talasso» kl. 15.00.

Vestprod AS er på plass med lyd og lysanlegg og teknikar Vidar Sangolt begge dagar. I tillegg hjelper fleire av elevane til med den tekniske delen.