Vestprod AS leverer lyd, lys og storskjerm til Lyngdal Bibelcamp

Indremisjonsforbundet (IMF) arrangerer Lyngdal Bibelcamp i perioden 2. -29.juli. Under campen er det møter, bibeltimar og konsertar. Som i fjor har IMF vald firmaet vårt som leverandør av lydanlegg, lysanlegg og storskjerm.

Oppdraget strekkjer seg over fire veker, og vert dermed eitt av våre lengstvarande. Vestprod AS takkar for oppdraget!