Vestprod AS leverer lyd, lys og storskjerm til Lyngdal Bibelcamp

Grunna koronasituasjonen har 2021 så langt vore svært roleg for Vestprod AS. No er det endeleg klart for eit større arrangement igjen! Det skjer når Indremisjonsforbundet (IMF) arrangerer Lyngdal Bibelcamp i perioden 5. juli -1. august. Under campen er det møte, bibeltimar og konsertar. Medverkande er blant andre Jarle Waldemar, Sulebakk og Gutta.

Som dei fire føregåande åra har IMF vald firmaet vårt som leverandør av lydanlegg, lysanlegg og storskjerm. Vestprod AS takkar for at IMF nok ein gong har gjeve oss årets lengstvarande oppdrag!

God jul og godt nytt år!

Me i Vestprod AS takkar alle samarbeidspartnarar for godt samarbeid i 2020! Samstundes ynskjer me alle ei god jul og eit godt nytt år! Me ser fram til eit spanande 2021 – vonleg med mindre virus og fleire arrangement enn i år!

Julekonsert frå Mo kyrkje

Laurdag 12. desember vert det streama julekonsert frå Mo kyrkje med lokale songarar og musikarar frå Modalen. Mo sokn er arrangør.

Konserten startar kl. 17.00, og Vestprod AS er på plass med lyd og lysanlegg.

Du kan sjå konserten her.

Garness i Knarvik

Laurdag 12. desember er det julekonsert med Garness i Knarvik kyrkje. Den populære duoen består av tvillingsystrene Ingelin Reigstad Norheim og Hildegunn Garnes Reigstad. Med seg har dei multiinstrumentalist Christer Slaaen. Koronarestriksjonar gjer at det vert to konsertar med plass til femti tilhøyrarar på kvar av dei.

Konsertane startar kl. 18.30 og 21.00, og Vestprod AS er på plass med lysanlegg samt lysteknikar Thomas Byrknes.

Link i Øystese

Helga 06.-08. november er det klart for ungdomsarrangementet Link i Øystese bedehus. Ungdomsklubben Origo er arrangør. På programmet står blant anna talkshow, møte og kafè. Vestprod AS er på plass med lyd og lysanlegg og teknikarar.

Tore Renberg i Norheimsund – AVLYST

Denne veka arrangerer frivilligheitssentralen Grannehjelpa Kvammaveko, som er eit årleg arrangement med fokus på psykisk helse. Som ein del av årets veke vitjar Tore Renberg Norheimsund med førestillinga «En kveld med Tore Renberg». Det vert to førestillingar i biblioteket i Norheimsund – ei torsdag 1. oktober kl. 19.00 og ei fredag 2. oktober kl. 13.00.

Renberg er ein av Noregs mest leste forfattarar. Han er også musikar, og kjem snart med sitt tredje soloalbum. Med seg til Norheimsund har han gitarist Alexander Flotve.

Vestprod AS er på plass med lyd og lysanlegg og teknikar Vidar Sangolt.

NB. Arrangementet vart avlyst grunna sjukdom

Vestprod AS leverer lyd, lys og storskjerm til Lyngdal Bibelcamp

Grunna koronasituasjonen har Vestprod AS vore gjennom ein svært stille periode med ei rekkje avlyste oppdrag, og berre nokre få mindre oppdrag har blitt gjennomførte. No er det endeleg klart for eit større arrangement igjen! Det skjer når Indremisjonsforbundet (IMF) arrangerer Lyngdal Bibelcamp i perioden 29. juni. -26. juli. Koronasituasjonen vil setja sitt preg på arrangementet. Det blir til dømes ingen konsertar, men det vert møter og bibeltimar. Medverkande er blant andre Familien Sulebakk og Gutta.

Som dei tre føregåande åra har IMF vald firmaet vårt som leverandør av lydanlegg, lysanlegg og storskjerm. Vestprod AS takkar for at IMF nok ein gong har gjeve oss årets lengstvarande oppdrag!